Pomimo trudnego okresu w jakim przyszło nam żyć i pracować, ograniczając działania, realizowaliśmy swoje zamierzenia. Biblioteka w Strabli brała udział w IX edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok organizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz w konkursie „Podlaski Przepis” ogłoszony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Białymstoku. Kolejnym konkursem był projekt „ Wypieki strabelskie- to smaki anielskie” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strabli jako zadanie publiczne zlecone przez Urząd Gminy Wyszki w zakresie” Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”. IV Edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” również była udziałem seniorów strabelskich, „ Pożegnanie wakacji na wesoło i na słodko” to kolejny konkurs w którym braliśmy udział, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Ostatnim wyzwaniem był udział w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019 ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku, tytuł inicjatywy „Przeminęło , przeleciało i przekwitło jako kwiat..”  Chociaż deszcz nagród na nas nie spadł to mamy satysfakcję, iż inicjatywy jakie zrealizowaliśmy były potwierdzeniem aktywności i zaangażowania seniorów. To oni przekazują te wartości, które stanowią o naszej „tożsamości”: promowanie lokalnego dziedzictwa na rzecz naszej małej ojczyzny.

Artykuł i zdjęcia   Bibliotekarz i Opiekun Seniorów

                                            Zofia Oksiuta