MIKROINSTALACJE OZE NA TERENIE GMINY WYSZKI

– PROJEKT GRANTOWY

Spotkania informacyjne

Wójt Gminy Wyszki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców
do udziału w Projekcie Grantowym polegającym na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii służących do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Spotkania prowadzone będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość indywidualnego spotkania
z Doradcą Energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Doradca udzieli informacji na temat OZE
oraz Programu „Czyste Powietrze”.

Indywidualne spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się:

- 15 marca 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

- 29 marca 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

   - 12 kwietnia 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

W ramach projektu realizowane będą:

- instalacje solarne

z dostosowaniem do potrzeb 1-3, 4-5, 6 i więcej osób

- instalacje fotowoltaiczne

                              o mocy do 5 kW (dotyczy tylko zużycia energii w budynkach mieszkalnych)

Wysokość dofinansowania w ramach projektu do 70% !

Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków
w połowie kwietnia 2021r
.

                                                                                                                                                           

Drukuj