Komunikat Wojewody Podlaskiego w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy na terenie Polski.

Treść komunikatu w załączeniu.

pdfKomunikat_Ptasia_Grypa.pdf

 

INFORMACJA O SPOTKANIU

Wójt Gminy Wyszki informuje, iż w dniu 19 stycznia 2020 r.

  • o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Strabli,
  • o godz. 13.15 w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym  w Wyszkach

odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące warunków, obowiązków i zasad aplikowania o granty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii:

  • Instalacja solarna,
  • Instalacja fotowoltaiczna.

ZAPRASZAMY

W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

pdfListajednosteknieodplatnegoporadnictwa-PowiatBielski.pdf

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i budownictwa

pdfnabór_-_zamówienia_publiczne_budownictwo.pdf

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

Miejscowość

Data i godz.

Nr domu

Pulsze

02.12.2019 r. godz. 8.00 -14.00

Nr 53- 128

Warpechy Stare

02.12.2019 r. godz. 8.00 – 14.00

Pulsze

04.12.2019 r. godz. 8.00 – 14.00

Nr 130 – 156

Malesze

06.12.2019 r. godz. 8.30 - 11.30

Nr 20- 47

Malesze

06.12.2019 r. godz. 11.30 – 14.30

Nr 1-19

 

 

 

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca zapobieganiu zanieczyszczenia gleby

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20 lipca 2017 r Prawo Wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05 czerwca 2018r w sprawie przyjęcia " Programu działań mających na celu zmniejszeniezanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia. Treść w załączeniu

.pdfZapobieganie_zanieczyszczeniu_gleb.pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwraca się z apelem o pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych zamarznięciem w okresie  zimowym, tj. osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

APELUJEMY !

o zgłaszanie do odpowiednich służb informacji dotyczących miejsca pobytu osób zagrożonych w związku z niskimi temperaturami.

Numery alarmowe: 112 (lub policyjny 997)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach- tel. 85/ 555 68 15

 

Wykaz ośrodków doraźnego wsparcia

Wykaz miejsc udzielających schronienia osobom bezdomnym

Wykaz placówek udzielających schronienia

koncert

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

-podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

-podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

-ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

-  narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii - kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,

-  kardiologicznymi - kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS. Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2018 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 939 osób z terenu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

Więcej informacji wpdfZałączniku.pdf