Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Bielsku Podlaskim

zaprasza mieszkańców gminy na wykład pt.

„Zagospodarowanie zagrody wiejskiej”

Dnia 7 marca 2018 roku o godzinie 10.00

 Remiza Strażacka w Niewinie Borowym, gm. Wyszki

      

System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny Bielsk Podlaski zaprasza rolników na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w 2018 r. Zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie, omówiona zostanie  nowa aplikacja eWniosekPlus do elektronicznego wypełniania i składania wniosków.

Szkolenie odbędzie się w Salki konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki 9 marca 2018 r. o godz. 10.00.

Więcej informacji na stronie ARiMR: www.armir.gov.pl

 

    Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku ustalany jest program badań statystycznych statystyki publicznej, w którym ujęte są badania przeprowadzane przez GUS, urzędy statystyczne oraz inne instytucje. Wśród nich istotne miejsce zajmują badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.

    Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej https://rolnictwo.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

   Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, udzieliły rzetelnych i wyczerpujących informacji.

    We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane indywidualne uzyskane w trakcie badań mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania pozyskanych danych w tajemnicy. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

    Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pod numer telefonu 85 749 77 44. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm. Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie dziękujemy za przychylność i czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

GUS termin

GUS spoleczne

GUS rolne

 

 


Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w załączeniu przesyła komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców, w tym rolników, którzy mają status mikroprzedsiębiorcy.

Aktualnie trwająca druga część kampanii edukacyjno-informacyjnej zachęca podatników do skorzystania z udogodnień takich jak:

- e-mikrofirma – intuicyjna i darmowa aplikacja do wysyłania plików JPK_VAT,

- profil zaufany (eGO),

- infolinia KIS oraz dyżury ekspertów w urzędach skarbowych.

Więcej informacji w załącznikach:

pdfKomunikat.pdf

pdfPREZENTACJA_Komunikacja_JPK_VAT_05.02.2018.pdf

pdfUtworz_podpisz_i_przeslij_JPK_VAT.pdf

pdfUlotka_JPK_2018.pdf

pngJPK_VAT_e-mikrofirma.png

Szanowni Państwo Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi planuje wziąć udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu w dniach 23-25 lutego 2018r. W związku z tym zachęcamy Państwa do współtworzenia naszego stoiska wystawienniczego.

Zapraszamy podmioty z obszaru działania LGD N.A.R.E.W. prowadzące hotele, restauracje, agroturystykę, usługi rekreacyjne, przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną oraz wszystkich chcących wypromować produkt lokalny, do przesyłania materiałów promocyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadżety), które moglibyśmy zaprezentować na stoisku wystawczym.

Targi przyciągają wielu odwiedzających. Wystawcy mają okazję zaprezentować swoją firmę na rynku, wypromować produkt, nawiązać nowe kontakty i zdobyć klientów wśród licznej grupy odbiorców. Nasza ekspozycja na tego typu wystawie to doskonała okazja, aby wypromować nasz region w Polsce i na świecie.

Prosimy o przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych do dnia: 20.02.2018r. do Biura LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, od pn-pt w godz. 8-16.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w załączeniu przedstawia komunikat zawierający wskazówki w jaki sposób sprawdzić wiarygodność przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne.

 

pdfKomunikat_Urzędu_Marszałkowskiego.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących kształtu polityk sektorowych po 2020 r., w tym polityki spójności  oraz wypełnienia kwestionariusza dostępnego pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

Konsultacje trwają do 8 marca 2018r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić na imprezy targowo-wystawiennicze, które odbędą się w 2018 roku. Jak co roku sezon rozpoczyna się już w kwietniu. Imprezy obejmują szeroki wachlarz tematów związanych z rolnictwem: ogrodnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo, hodowle zwierząt, uprawy zbóż, budownictwo wiejskie, pasze. W tym roku PODR jest też współorganizatorem X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się wraz z XXV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Serdecznie zapraszamy na  Targi i Wystawy jesteśmy pewni, że każdy z odwiedzających nas znajdzie dla siebie coś interesującego. Prosimy o zapoznanie się z pdfkalendarzem__imprez_2018.pdf


Informujemy o planowanej od dnia 1 lutego 2018 r. rekrutacji osób do projektu pt. “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO

Szczegóły w załączniku: pdfOgłoszenie_o_naborze__.pdf

Kalkulacja opłacalności soi.