Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.". W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zamieszkujące obszar działania Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady.

W każdej z trzech kategorii wiekowych zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych do jednej z sieci sklepów RTV/AGD za zajęcie I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy i gadżety promocyjne LGD.

Więcej informacji w załącznikach:

docxInformacja_o_konkursie.docx

pdfREGULAMIN_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_zm._03.10.2017.pdf

jpgPlakat_konkurs.jpg

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi rozpoczął dodatkową rekrutację Uczestników do projektu "Aktywna integracja szansą na suckes" w ramach działania 7.1 RPO WP. Szczgóły w załącznikach.

pdfpismo_dodatkowa_rekrutacja.pdf

pdfformularz_Uczestnika_Projektu_7.1.pdf

pdfregulamin_rekrutacji_UP_7.1.pdf

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 15 października  2017 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

ambulans przy Urzędzie Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

Pismo dotyczycę możliwości ubiegania się o odszkodowanie dla właścicieli lasów.

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotycząca zakazu stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi organizuje bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcą być” skierowane do osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą lub prowadzą ją od niedawna.


Szkolenie odbędzie się
10 października 2017r. o godz. 12:00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy;


Więcej sczegółów w docxzałączniku.docx

 

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 22.09.2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" oraz na operacje "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałaniu "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się  w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły w pdfzałączniku.pdf

W załączeniu pakat informujący o Dożynkach Wojewódzko - Diecezjalnych w Perlejewie.

pdfplakat_dożynki_wojewódzko-diecezjalne.pdf

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący afrykańskiego pomoru świń - ASF.

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia,
a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników  prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu  „Żniwa mogą być bezpieczne”

  1. Organizatorami konkursu są:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

  1. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
  2. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na  terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
  3. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 30 sierpnia 2017 roku.
  4. Zasady udziału w konkursie:
  • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2,
    tel. /0 85/-67-857-05 , 67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
  • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.

Ocenie będzie podlegać:

-      stan techniczny maszyn używanych do prac,

-      wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,

-      wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),

-      udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

-      przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2017. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów dnia 9 września 2017 roku.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania) w mediach.

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy.