Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący afrykańskiego pomoru świń - ASF.

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia,
a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników  prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu  „Żniwa mogą być bezpieczne”

  1. Organizatorami konkursu są:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

  1. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
  2. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na  terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
  3. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 30 sierpnia 2017 roku.
  4. Zasady udziału w konkursie:
  • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2,
    tel. /0 85/-67-857-05 , 67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
  • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.

Ocenie będzie podlegać:

-      stan techniczny maszyn używanych do prac,

-      wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,

-      wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),

-      udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

-      przewóz osób z i na pole.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2017. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów dnia 9 września 2017 roku.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania) w mediach.

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy.

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 6 sierpnia  2017 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

ambulans przy Urzędzie Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

      Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

      Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.

     Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania. Poprzez tego rodzaju działania można ograniczyć ryzyko strat i przeciwdziałać zagrożeniom. Prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

Treść w załączeniu.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Informacja dotycząca noboru wniosków prowadzoną przez AMiRR w zakresie "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Treść w załączeniu.

Informacja

Dnia 20.07.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Wyszki odbędzie się szkolenie dla rolników i zainteresowanych osób na temat "Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności". Na szkoleniu będą obecni przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku Podlaskim, Biura Powatowego ARiMR oraz PZDR w Bielsku Podlaskim. Zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ogłasza konkurs na stanowisko asystent kierownika biura w Turośni Kościelnej.

Więcej szczegółów w załączniku:

 pdfOgloszenie_konkursu_-_ASYSTENT_-_lipiec.pdf

Prezes KRUS kieruje list do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

pdfList_Prezesa_KRUS_.pdf

Komunikat Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim dotyczący zagrożenia stonką ziemniaczaną.