baner 750x150.jpg

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13-14 kwietnia 2019 roku. Wydarzenia są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Wszyscy, których interesuje temat pszczelarstwa będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie uczestnicząc w wykładzie o nowoczesnych metodach pszczelarstwa na przykładzie kanadyjskich pasiek towarowych, który wygłosi Piotr Szyszko, a smakosze miodów będą mieli okazję do uzupełnienia swoich zapasów.

Nie zawiodą się Ci, którzy nastawią się na dodatkowe atrakcje. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował konkursy dla tych, co chcieliby sprawdzić swoją wiedzę. Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w konkursie „Zgadnij o to za roślina”, oraz konkursie zorganizowanym wraz z Państwową Inspekcją Pracy oraz z KRUS Białystok konkursie „Dziecko bezpieczne na wsi”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do namiotu PODR Szepietowo.

Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego to świetna okazja do zapoznania się z ofertą firm budowlanych. W obecnych czasach inwestor ma do wyboru wiele możliwości jeśli chodzi o sposób budowania, o wybór materiałów budowlanych, czy też wyposażenie budynku. Dzięki naszym Targom jest możliwość przyjrzenia się temu wszystkiemu z bliska i porównaniu ofert różnych firm.

Bardzo ciekawym punktem targów będzie wystawa królików, gdzie będzie można podziwiać najpiękniejsze okazy tych zwierząt.

Zapraszamy do Szepietowa na Targi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Dziecko jest urodzone w latach 2004 – 2012 (7 - 15 lat).
  3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2019 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 23.06 - 13.07.2019 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06 - 20.07.2019 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

            (85) 7497305 Białystok

            (86) 2716110 Zambrów

            (87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ubezpieczeń

mgr Anna Ignatowicz - Grądzka

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi rozpoczął rekrutację do nowego projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" (działanie 9.1 RPO WP), którego celem jest udzielenie osobom niepracującym powyżej 30 roku życia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegóły w załącznikach.

 

Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem:

BADANIA AGROCHEMICZNE PODSTAWĄ RACJONALNEGO NAWOŻENIA

 

                Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku informuje, iż w nadchodzącym okresie odbędą się badania analizy gleby. Koszt badania wyniesie 15,25 zł brutto za podstawowe badanie jednej próbki gleby. Pozostałe informacjie pomiżej.

 

           INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH - w załączeniu pdfInatrukcja_pobierania_próbek_glebowych.pdfBadanie Gleby

AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

 

MARÓZ, 23-25 MAJA 2019

Chcesz działać lepiej, skuteczniej? Chcesz by ludzie lepiej rozumieli twoje intencje, chcesz lepiej rozumieć jak myślą ludzie, jak ich zmobilizować? Chcesz by miejsce, w którym mieszkasz i żyjesz było lepsze? Weź udział w kolejnym spotkaniu w Marózie Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na wsi, a także sołtysów i radnych.

Spotkanie to okazja do wymiany pomysłów, podzielenia się z innymi tym, co robisz, podpatrzenia, co można zrobić inaczej. Dlatego zorganizujemy sesję „dobrych praktyk”, a także wymienimy informacje, jak skuteczniej działać  w organizacji – jak lepiej prowadzić zebrania, jak wpadać na niebanalne rozwiązania problemów. Znajdzie się miejsce do rozmowy  o sytuacji w nowych kołach gospodyń wiejskich, w sołectwach itp. Będą przykłady m.in. pracy z młodzieżą, małymi dziećmi, grupami rodziców; projekty z obszaru kultury i historii lokalnej, gry planszowe, wykorzystanie IT i wiele, wiele innych. Aby działać skutecznie, oprócz pomysłów, trzeba mieć jeszcze wewnętrzną siłę – stąd w programie zajęcia i warsztaty poświęcone emocjom, dialogowi, przezwyciężaniu trudności, zniechęcenia i frustracji.

Działając społecznie tu i teraz nie można tracić z oczu szerszej perspektywy –  porozmawiamy w Marózie o tym, jak niektóre problemy globalne, związane z klimatem, przyrodą, demografią, prawami człowieka przekładają się na życie naszej wsi i okolicy.

Akademia Skutecznego Działania jest dla wszystkich, którzy działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; którzy szanują własne dziedzictwo i poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość.

ZASADY REKRUTACJI NA SPOTKANIE W MARÓZIE 23-25 MAJA 2019

Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji,  a także sołtysów i radnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Zależy nam na udziale osób z jak największej liczby gmin i organizacji. Dlatego w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy kwalifikować nie więcej niż 4 osoby z terenu jednej gminy oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji.

Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy, z wyjątkiem opłaty 35 PLN za jednego uczestnika oraz kosztów dojazdu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DataEtapKontakt w przypadku problemów
25.02.2019Rozpoczęcie rekrutacji
Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ
Problem z ankietą – maroz2019@fww.pl
Pytania o program i rekrutację:
mszymczyk@fww.pl
tel. 636 25 70-75
20.03.2019Koniec przyjmowania zgłoszeń
25.03.2019Termin wysyłki podpisanych potwierdzeńmaroz2019@nida.pl lub
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
23.04.2019Lista osób zakwalifikowanychOpublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

23.04-03.05.2019Termin dokonywania opłatmaroz2019@nida.pl
06.05.2019Ostateczna lista uczestnikówOpublikowana na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

23-25.05.2019Spotkanie w Marózie

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SPOTKANIE W MARÓZIE?

  1. Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ.

Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 20 marca 2019 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest pierwszym warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

  1. W trakcie wypełniania ankiety uczestnik wybiera 2 tematy warsztatów spośród 6. Mimo starań organizatorów może zdarzyć się sytuacja, kiedy uczestnik dostanie się tylko na 1 wybrany przez siebie warsztat, a na drugi zostanie przydzielony w zależności od wolnych miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałe zajęcia na Spotkaniu uczestnicy wybierają na miejscu. Szczegółowy program zostanie opublikowany ok. 15 maja.
  2. Po prawidłowym wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, zalecamy sprawdzić folder „spam”. Można też skontaktować się z naszym administratorem, pisząc na adres: maroz2019@fww.pl
  3. Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby, przystawieniu pieczęci organizacji wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: maroz2019@nida.pl) do 25.03.2019.
  4. 23 kwietnia 2019 r. zostanie opublikowana lista OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU.
  5. Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy zapłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 35 PLN od osoby na konto nr 21 8834 0009 2001 0000 2121 0057. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2019@nida.pl) lub pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do  3 maja 2019 r. Faktura będzie wystawiona tylko na prośbę przesłaną mailem (prosimy podać w nim imię, nazwisko, adres, bądź nazwa organizacji, adres, NIP) na adres maroz2019@nida.pl.

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 6 maja 2019 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51), aby na to miejsce mógł przyjechać ktoś z listy rezerwowej. Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi, chyba że wskaże się na swoje miejsce inną osobę z tej samej organizacji a organizatorzy wyrażą na to zgodę (informacja maroz2019@nida.pl, telefon 89 625 36 51).

Osoby, które przyjadą na Spotkanie, a nie będą widniały na liście rejestracyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w Spotkaniu. Ewentualnym warunkiem pozostania takiej osoby na Spotkaniu będzie dokonanie opłaty w wysokości  600 PLN (koszt ośrodka 394zł).

O SPOTKANIACH W MARÓZIE

Już od 2001 roku Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkania odbywają się Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim). Celem corocznych Spotkań jest wspieranie rozwoju wsi poprzez zaangażowanie jej mieszkańców w sprawy społeczne i publiczne.

Każdego roku w Spotkaniu uczestniczy od 350 do 500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach, władze samorządowe, rady sołeckie, szkoły i organizacje o zasięgu ogólnopolskim. „Maróz” jest dla nich okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego organizowane są warsztaty i dyskusje.

W 2017 roku odbędzie się XVI Spotkanie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Więcej informacji o tematyce Spotkania oraz rekrutacji dostępne będzie wkrótce.

Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników Spotkania w Marózie

ANKIETA REKRUTACYJNA

Organizatorami spotkań są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

edowod11

edowod21

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim zaprasza rolników na spotkanie informacyjne na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2019 roku w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wyszki.

 Szczegóły w załącznikupdfzaproszenie_ARiMR.pdf

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH
z dnia 13 lutego 2019 r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich
w wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 5 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach podaje do publicznej wiadomości informacje o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich:

L.p.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Marek Olszewski

Agata Górska

Mateusz Olszański

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Aneta Zdrojkowska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

3.

Bujnowo

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

Marcin Kostro

Antoni Szut

Radosław Leończuk

Tomasz Romańczuk

Daniel Złotkowski

Tomasz Szut

Łukasz Robert Kostro

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

Wiesław Wiktor Walicki

Krystyna Olszewska

Alina Puchalska

Tadeusz Falkowski

Małgorzata Walicka

Paweł Niewiński

Bogusław Walicki

5.

Filipy

Filipy

Tadeusz Falkowski

Robert Falkowski

Szczepan Mierzwiński

Jacek Kuryś

Andrzej Niewiński

Stanisław Falkowski

Józef Falkowski

Krzysztof Falkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Maciej Jurczak

Ewa Zakrzewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Ireneusz Zawadzki

Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Andrzej Trzeszczkowski

Bernarda Bogusz

Bogusław Trzeszczkowski

Antoni Topczewski

Jarosław Topczewski

Zbigniew Bogusz

Andrzej Falkowski

Mirosław Mierzwiński

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Zabrocki

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

Elżbieta Wyszkowska

Andrzej Falkowski

Piotr Komar

11.

Koćmiery

Koćmiery

Andrzej Topczewski

Kamil Topczewski

Sławomir Zdrojkowski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Jan Łuczaj

Maria Kalinowska

Barbara Łuczaj

Janina Topczewska

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Anna Onopa

Stanisław Klimaszewski

Krystyna Maria Jokisz

15.

Łuczaje

Łuczaje

Stanisław Średziński

Kamil Łuczaj

Sebastian Łuczaj

Elżbieta Łuczaj

16.

Malesze

Malesze

Ryszard Żukowski

Leon Antoniuk

Andrzej Mioduszewski

Tomasz Żukowski

17.

Mieszuki

Mieszuki

Sylwester Miluski

Marcin Niewiński

Rafał Nazarko

Wojciech Miluski

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Marek Brzozowski

Jan Pietraszko

Wiesław Niewiński

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

Marzena Zawadzka

Antoni Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

20.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aneta Woźniak - Perkowska

Edward Górski

Andrzej Falkowski

Magdalena Falkowska

21.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Edward Niewiński

Irena Sygocka

Eugenia Gromada

Jan Borowski

Stanisław Pietraszko

Sławomir Józef   Warpechowski

Agata Malinowska

Edyta Borowska

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

Marta Niewińska

Tadeusz Niewiński

Tomasz Tworkowski

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

Andrzej Lipski

Sławomir Niewiński

Czesław Niewiński

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

Józef Niewiński

Tadeusz Malinowski

Jarosław Niewiński

27

Olszanica

Olszanica

Eugeniusz Olszański

Ryszard Olszański

Renata Rzepniewska

Dariusz Olszański

28.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Stanisław Poświętny

Marian Łukaszewicz

Jarosław Karpiński

29.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Katarzyna Sacharzewska

Bożena Katarzyna Radkiewicz

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Lucjan Oksimowicz

Grzegorz Łapiński

Anna Łapińska

32.

Sasiny

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

Mieczysław Borowski

Jan Borowski

Paweł Tworkowski

33.

Sieśki

Sieśki

-

-

34.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Leszek Ambrożewicz

Alicja Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

35.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Stanisław Radziwon

Andrzej Dębicki

Andrzej Zdanuczyk

Tomasz Wiktoruk

36.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Bogusława Niewińska

Witold Józef Borowski

Tadeusz Berg

37.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Lucyna Kosowska

Mirosław Bałło

Mirosław Paszkowski

38.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Jarosław Karpiesiuk

Arkadiusz Karpiesiuk

Tymiński Krzysztof

39.

Tworki

Tworki

Antoni Niewiński

Przemysław Niewiński

Beata Niewińska

Jan Niewiński

40.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

Sławomir Warpechowski

Wiktor Malinowski

Dominik Olszański

41.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

Tadeusz Falkowski

Jolanta Łuczaj

Michał Łuczaj

42.

Wodźki

Wodźki

Bożena Stalewska

Tadeusz Chomicki

Edward Tomasz Pomianek

Zdzisław Kiełkucki

43.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

Waldemar Krysiuk

Andrzej Godlewski

Leszek Kiszko

44.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Grzegorz Baranowski

Wojciech Michalski

Andrzej Żebrowski

45.

Wypychy

Wypychy

Helena Wyszyńska

Czesław Zdrojkowski

Elwira Wyszyńska

Waldemar Wyszyński

46.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

Mateusz Perkowski

Wojciech Borowski

Stanisław Niewiński

Tomasz Kalinowski

Witold Lebioda

Henryk Falkowski

Tomasz Wyszkowski

Beata Elżbieta Poświętna

Tomasz Murawski

Piotr Szczesiul

Tomasz Topczewski

47.

Zakrzewo

Zakrzewo

Jan Tworkowski

Kamil Tworkowski

Krzysztof Tworkowski

Dorota Tworkowska

48.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Stanisław Olędzki

Ireneusz Wiński

                                                                                                         Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                           Tadeusz Wielanowski

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH


z dnia 8 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach wzywa do dokonania zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. w sołectwach:

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

Gawiny

Gawiny

2.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

3.

Sieśki

Sieśki

 

Termin zgłaszania list kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich w wymienionych sołectwach ulega przedłużeniu o kolejne 3 dni tj. do 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach ul. Piórkowska 2.

                                                                                                       Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                  w Wyszkach

                                                                                                       Tadeusz Wielanowski