Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku. Nasze Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych przez dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Więcej szczegółów w załączeniu: pdfturnusy_rehabilitacyjne_dla_dzieci_rolników_ubezpieczonych_w_KRUS-_2018.pdf

Ocena jakości wody wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących terminach:

26 - 27 .03.2018 r. Strabla ul. Wesoła m.in. Tartak, Zakład drzewny Drewcar i Łyse

27.03.2018 r. Strabla ul. Kolejowa, Polna m.in. Pronar, nastawnica i przejazd kolejowy

 

Więcej informacji  na stronie www.pgedystrybucja.pl

       Wójt Gminy Wyszki informuje, że rozpoczęły się prace związane z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyszkach. Przewidywany okres zakończenia prac w miesiącu lipcu 2018 r.

       W związku z powyższym hydrofornia Wyszki została całkowicie wyłączona z eksploatacji. Teren miejscowości Wyszki oraz przyległych miejscowości zaopatrywany jest aktualnie z hydroforni Budlewo. Obecnie mogą wystąpić chwilowe niedogodności związane z poborem wody związane z niższym ciśnieniem wody w sieci w okresach większego jej poboru.

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

- Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

- Bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym.

Więcej informacji w załącznikach:

pdfregulamin_rekrutacji_UP_7.1.pdf

pdfformularz_Uczestnika_Projektu_7.1.pdf

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2018 roku.

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF.