Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim organizuje Kiermasz Bożonarodzeniowy w dniu 18 grudnia (poniedziałek) 2017 r. w godzinach od 9.30 do 13.00 w Urzędzie Gminy Wyszki. Prace wykonali  niepełnosprawni uczestnicy warsztatów.

Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

 

pdfogłoszenie.pdf

Urząd Marszałkowski zaprasza do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu pn.: „Etykietowanie produktów spożywczych”

Szczegóły w pdfzałączniku.pdf

Liczba miejsc ograniczona, zapisy online na stronie internetowej: www.zdz.bialystok.pl/etykiety

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim informuje o szkoleniach JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców, które odbędą się w grudniu: 5.12, 12.12, 19.12.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 33 - sala konferencyjna 3 piętro. Dodatkowo na szkoleniu zostanie zaprezentowany sposób tworzenia profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji nt. JPK_VAT dla przedsiębiorców na stronie MF: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi organizuje warsztaty bożonarodzeniowe skierowane do mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia. Warsztaty odbywać się będą w następujących terminach:

- 2 grudnia 2017r. o godz.10.00 w Sokołach;
- 4 grudnia 2017r. o godz. 15.00 w Choroszczy;
- 6 grudnia 2017r. o godz. 15.00 w Surażu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej szczegółów w załączniku:  pdfwarsztaty_bozonarodzeniowe.pdf

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017r. Szczegóły w załącznikach:

pdfpismo_wydłużona_rekrutacja_7.1.pdf

pdfregulamin_rekrutacji_UP_7.1.pdf

pdfformularz_Uczestnika_Projektu_7.1.pdf

W załączeniu zaproszenie na debatę "OZE na wsi dla zwykłego mieszkańca".

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 23 listopada 2017r. godz. 9.00-15.00 w Świetlicy w Pulszach. W załączeniu program szkolenia, karta zgłoszeniowa oraz informacje szczegółowe.

pdfzgłoszenie.pdf

pdfprogram.pdf

pdfInformacja.pdf

 

 

 

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

 

serdecznie zaprasza

 

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 23 listopada 2017 r.,  godz. 9:00-15:00
 w świetlicy wiejskiej w Pulszach.

 Jest to inicjatywa mająca na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu drogą elektroniczną
na adres e-mail ug_wyszki@post.pl  lub osobiście do siedziby
Gminy Wyszki do 20 listopada 2017r.

Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pani Magdalena Karpiesiuk

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim informuje o szkoleniu JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców, które odędzie się w każdy wtorek listopada 7.11, 14.11, 21.11, i 28.11. 2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 33 - sala konferencyjna 3 piętro. Dodatkowo na szkoleniu zostanie zaprezentowany sposób tworzenia profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji nt. JPK_VAT dla przedsiębiorców na stronie MF: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.