Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:

Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w związku z nadzwyczajną pomocą dostosowawczą dla producentów mleka i świń.

          W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane do końca 2007 r. z okresem ważności 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat osobom niepełnoletnim. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z „nieoznaczonym” terminem ważności. 

Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie dowodu osobistego.

              Wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium kraju. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne i trwa do 30 dni.

Więcej informacji dot. uzyskania dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl

Przypominamy, że utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w celu jego unieważnienia.

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dniu 16.03.2017r. w  dostawie energii elektrycznej we wsi Wodźki i Sieśki godz. 8.00- 18.00. 

Więcej informacji na stronie: www.pgedystrybucja.pl

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w dniach  13 -31 marca 2017r. będzie prowadził rekrutację do projektu "Wsparcie na starcie - szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą współfinansowanego za środków Unii Eurpoejskiej.

Więcej informacji w załącznikach: docInformacja_o_realizowanym_projekcie.doc

                                                              docInformacja_o_realizowanym_projekcie.doc

                                                              jpgplakat.jpg

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno - remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla następujących miejscowości:

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  w imieniu Zarządu ogłasza nabór na stanowisko:

- asystent kierownika biura w wymiarze 1/2 etatu;

- kokrdynator ds. wdrażania LRS objętej PROW w wymiarze 1 etat.

Więcej inrormacji w załącznikach:pdfOgloszenie_koordynator_-_PROW.pdf

                                                             pdfOgloszenie__asystent.pdf

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim zaprasza Rolników na spotkanie informacyjne nt:

Zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2017 roku,

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 03-03-2017r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętych PROW na lata 2014-2020.

Podkategorie