POWIADOMIENIE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

pdfInformacje_o_planowanych_przerwach_w_dostawie_energii_elektrycznej.pdf

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  do rolników  i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń  na terenie województwa podlaskiego  apeluję  do Państwa,  aby:

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór na stanowisko:
KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ RPOWP.

Treść ogłoszenia w zalaczeniu.

pdfOgloszenie konkursu

Informacja w sprawie zmian rozporządznia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń.

docASF_-_Obszar_objęty_ograniczeniami_średnie_restrykcje.doc

docASF_-_Obszar_ochronny__najmniejsze_restrykcje.doc

docASF_-_Obszar_zagrożenia_najbardziej_restrykcyjny.doc

pdfPismo_do_Gmin_w_sprawie_zasad_bioasekuracji.3069418_3257999.pdf

pdfPismo_w_sprawie_biosasekuracji.3051509_3236277.pdf

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na następujące stanowisko pracy:  Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW.

docOgloszenie_konkursu_-_PROW2.doc

Zarządzenie Nr 225/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to realne zagrożenie dla każdego z nas – zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez zakażone kleszcze z gatunku Ixodes ricinus (kleszcz pospolity). Budzi ona niepokój głównie z powodu poważnych powikłań zdrowotnych, które może powodować. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prowadzi do trwałych następstw neurologicznych aż u 58% pacjentów lub nawet zgonu u 1-4% przypadków. Wśród najpoważniejszych powikłań wymienia się m.in. niedowłady, porażenia, zaniki mięśniowe.

Ciąg dalszy w komunikacie załączonym do artykułu.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory na wolne stanowiska pracy. Ogłoszenia o naborach w załączeniu.

WÓJT GMINY WYSZKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Podkategorie