Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim zaprasza rolników na spotkanie informacyjne na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2019 roku w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wyszki.

 Szczegóły w załącznikupdfzaproszenie_ARiMR.pdf

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH
z dnia 13 lutego 2019 r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich
w wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 5 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach podaje do publicznej wiadomości informacje o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich:

L.p.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Marek Olszewski

Agata Górska

Mateusz Olszański

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Aneta Zdrojkowska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

3.

Bujnowo

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

Marcin Kostro

Antoni Szut

Radosław Leończuk

Tomasz Romańczuk

Daniel Złotkowski

Tomasz Szut

Łukasz Robert Kostro

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

Wiesław Wiktor Walicki

Krystyna Olszewska

Alina Puchalska

Tadeusz Falkowski

Małgorzata Walicka

Paweł Niewiński

Bogusław Walicki

5.

Filipy

Filipy

Tadeusz Falkowski

Robert Falkowski

Szczepan Mierzwiński

Jacek Kuryś

Andrzej Niewiński

Stanisław Falkowski

Józef Falkowski

Krzysztof Falkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Maciej Jurczak

Ewa Zakrzewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Ireneusz Zawadzki

Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Andrzej Trzeszczkowski

Bernarda Bogusz

Bogusław Trzeszczkowski

Antoni Topczewski

Jarosław Topczewski

Zbigniew Bogusz

Andrzej Falkowski

Mirosław Mierzwiński

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Zabrocki

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

Elżbieta Wyszkowska

Andrzej Falkowski

Piotr Komar

11.

Koćmiery

Koćmiery

Andrzej Topczewski

Kamil Topczewski

Sławomir Zdrojkowski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Jan Łuczaj

Maria Kalinowska

Barbara Łuczaj

Janina Topczewska

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Anna Onopa

Stanisław Klimaszewski

Krystyna Maria Jokisz

15.

Łuczaje

Łuczaje

Stanisław Średziński

Kamil Łuczaj

Sebastian Łuczaj

Elżbieta Łuczaj

16.

Malesze

Malesze

Ryszard Żukowski

Leon Antoniuk

Andrzej Mioduszewski

Tomasz Żukowski

17.

Mieszuki

Mieszuki

Sylwester Miluski

Marcin Niewiński

Rafał Nazarko

Wojciech Miluski

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Marek Brzozowski

Jan Pietraszko

Wiesław Niewiński

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

Marzena Zawadzka

Antoni Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

20.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aneta Woźniak - Perkowska

Edward Górski

Andrzej Falkowski

Magdalena Falkowska

21.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Edward Niewiński

Irena Sygocka

Eugenia Gromada

Jan Borowski

Stanisław Pietraszko

Sławomir Józef   Warpechowski

Agata Malinowska

Edyta Borowska

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

Marta Niewińska

Tadeusz Niewiński

Tomasz Tworkowski

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

Andrzej Lipski

Sławomir Niewiński

Czesław Niewiński

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

Józef Niewiński

Tadeusz Malinowski

Jarosław Niewiński

27

Olszanica

Olszanica

Eugeniusz Olszański

Ryszard Olszański

Renata Rzepniewska

Dariusz Olszański

28.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Stanisław Poświętny

Marian Łukaszewicz

Jarosław Karpiński

29.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Katarzyna Sacharzewska

Bożena Katarzyna Radkiewicz

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Lucjan Oksimowicz

Grzegorz Łapiński

Anna Łapińska

32.

Sasiny

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

Mieczysław Borowski

Jan Borowski

Paweł Tworkowski

33.

Sieśki

Sieśki

-

-

34.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Leszek Ambrożewicz

Alicja Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

35.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Stanisław Radziwon

Andrzej Dębicki

Andrzej Zdanuczyk

Tomasz Wiktoruk

36.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Bogusława Niewińska

Witold Józef Borowski

Tadeusz Berg

37.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Lucyna Kosowska

Mirosław Bałło

Mirosław Paszkowski

38.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Jarosław Karpiesiuk

Arkadiusz Karpiesiuk

Tymiński Krzysztof

39.

Tworki

Tworki

Antoni Niewiński

Przemysław Niewiński

Beata Niewińska

Jan Niewiński

40.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

Sławomir Warpechowski

Wiktor Malinowski

Dominik Olszański

41.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

Tadeusz Falkowski

Jolanta Łuczaj

Michał Łuczaj

42.

Wodźki

Wodźki

Bożena Stalewska

Tadeusz Chomicki

Edward Tomasz Pomianek

Zdzisław Kiełkucki

43.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

Waldemar Krysiuk

Andrzej Godlewski

Leszek Kiszko

44.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Grzegorz Baranowski

Wojciech Michalski

Andrzej Żebrowski

45.

Wypychy

Wypychy

Helena Wyszyńska

Czesław Zdrojkowski

Elwira Wyszyńska

Waldemar Wyszyński

46.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

Mateusz Perkowski

Wojciech Borowski

Stanisław Niewiński

Tomasz Kalinowski

Witold Lebioda

Henryk Falkowski

Tomasz Wyszkowski

Beata Elżbieta Poświętna

Tomasz Murawski

Piotr Szczesiul

Tomasz Topczewski

47.

Zakrzewo

Zakrzewo

Jan Tworkowski

Kamil Tworkowski

Krzysztof Tworkowski

Dorota Tworkowska

48.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Stanisław Olędzki

Ireneusz Wiński

                                                                                                         Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                              w Wyszkach

                                                                                                           Tadeusz Wielanowski

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH


z dnia 8 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach wzywa do dokonania zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. w sołectwach:

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

Gawiny

Gawiny

2.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

3.

Sieśki

Sieśki

 

Termin zgłaszania list kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich w wymienionych sołectwach ulega przedłużeniu o kolejne 3 dni tj. do 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach ul. Piórkowska 2.

                                                                                                       Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                  w Wyszkach

                                                                                                       Tadeusz Wielanowski

Informujemy, iż Firma „IWO” Surowce Wtórne z Brańska odbierze folię po sianokiszonce białą i czarną, big bagi, worki po nawozach, plastikowe bańki. Wszystko ma być posegregowane i wystawione przed posesją do godziny 7.00. (Pomieszane odpady nie będą zabierane). Siatki i sznurki nie będą przyjmowane.

12 luty219 r.: Moskwin, Ostrówek, Wólka Pietkowska, Budlewo, Gawiny, Zalesie, Wólka Zaleska, Sieśki, Wodźki, Topczewo, Pierzchały, Kożuszki, Stare Bagińskie, Nowe Bagińskie, Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo, Ignatki, Osówka, Godzieby, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy, Wyszki, Łubice

18 luty 2019 r.: Bujnowo, Malesze, Szpaki, Kalinówka, Sasiny, Szczepany, Zakrzewo, Tworki, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewono Stare, Niewino Popławskie, Niewino Leśne, Mierzwin Mały Mierzwin Duży, Pulsze, Mieszuki, Warpechy Nowe, Olszanica, Mulawicze, Stacewicze, Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Filipy, Samułki Duże, Samułki Małe, Łyse, Łapcie, Starbla.

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 219 roku

pdfkonkurs_sport.pdf

Informujemy, iż ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą producenci wypełniają samodzielnie lub przy technicznej pomocy lokalnego koordynatora poprzez stronę internetową producenci.wrotapodlasia.pl (uwaga – nie wpisujemy „www” przed adresem).

Nasz urząd wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego
–inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego

Jeśli jesteś aktywnym:

- rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,

- producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,

- wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie:

producenci.wrotapodlasia.pl

Korzyści:

- udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych),

- uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,

- wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

 docobjaśnienia_ankieta_opis.doc

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych.

Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

pdfplakat_badania_społeczne_2019.pdf

W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

docListajednosteknieodplatnegoporadnictwa-PowiatBielski.doc

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Bujnowo od nr 67 do 71 oraz nr 106

Bujnowo od nr 17a do 31 oraz od nr 54 do 60

Bujnowo od nr 62 do 98 oraz od nr 35 do 63

03-473

03-1465

03-1464

28.01.2019

7.00-10.00

9.00-12.00

11.00-14.00

 Rozpoczęła się kolejna edycja Podlaskiej Marki. Podobnie, jak w ubiegłym roku kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszakńcy województwa, bez względu na to, czy są ich producentami, czy tylko użytkownikami. Każda osoba może zaproponować aż siedem różnych propozycji, po jednej w kategoriach:

- produkt spożywczy

- produkt użytkowy

- inwestycja

- odkrycie

- wydarzenie

- kultura

- społeczeństwo

Warunkiem zakwalifikowania produktu do udziału w Podlaskiej Marce jest przesłanie zgłoszenia najpóźniej do 22 stycznia 2019 r. Więcej informacj na stronie : http://podlaskamarka.pl