Starosta Bielski oraz Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych serdecznie zapraszają na uroczystości obchodów 98 rocznicy „Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego - które odbędą się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w Bielsku Podlaskim.

Szczegóły:  pdfPlakat_15_sierpnia_2018.pdf

jakprzetrwaćupały

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

sala konferencyjna Urzędzu Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie
Rolnicy posiadający użytki rolne położone na terenie gminy Wyszki mają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć  wniosek wraz z  fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. w Urzędzie Gminy Wyszki w pokoju nr 1 lub przesłać na adres tut. Urzędu.
Wypłata środków nastąpi w terminie 1 - 31 października 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.


pdfWniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.pdf

Energy Group DRF sp. z o.o poszukuje do wydzierżawienia grunty - działki pod instalacje fotowoltaiczne.

Spełniać powinny one niżej wymienione kryteria:

1/. Bonitacja; tylko kl. VI , V , IV .

2/. Powierzchnia; minimum 2 ha i powyżej - bez ograniczeń .

3/. Teren w miarę płaski .

4/. Działka powinna być w kształcie zbliżonym do kwadratu .

5/. Działki znajdujące się na stokach muszą być w kierunku południowym .

6/. Teren winien być nie zalewowy i nie bagnisty - bez zadrzewień .

7/. Położenie poza obszarami NATURA 2000 .

8/. Wymagana jest linia średniego napięcia, najlepiej jak przebiega przez/lub na granicy działki .

Umowa dzierżawy podpisywana jest na okres 29 lat .

Zapewniamy korzystne warunki dzierżawy .

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od położenia, wielkości i odległości do linii średniego napięcia .

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu .

KONTAKT

Kazimierz Sobolewski - Menedżer OZE

Energy Group DRF sp. z o.o

Warszawa - ul. Hoża 86

e-mail:szczecinek.biuro@interia.pl

tel. 692 551 862

          

17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne--137.html 

Wójt Gminy Wyszki ogłasza II konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku. Szczegóły w załączniku:pdfDrugi_konkurs_-_sport.pdf

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Beneficjent - Gmina Wyszki realizuje projekt pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki” obejmujący swym zakresem zakup i montaż 37 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Wyszki. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe projektu osiągnięte poprzez rzeczową realizację niniejszego projektu to: - ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej, - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym powietrza atmosferycznego, - edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja ww. projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących pozytywnych efektów: - poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego (redukcja emisji gazów cieplarnianych, technologia bezodpadowa), - polepszenia codziennych warunków życia i funkcjonowania, - wzrostu edukacji środowiskowej wśród mieszkańców gminy, - promocji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi 462 537,72 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 423 124,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowi 72% wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 304 649,28 zł.

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

     Urząd Gminy Wyszki informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych, w tut. Urzędzie można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

Sysco Polska Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. "Z biznesowym podejściem" o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferują bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 15 570,00 zł na koszty prowadzenia działalności przez rok.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób, powyżej 30 roku życia, które zamieszkują na terenie subregionu bielskiego, tj. powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego oraz gmin Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego.

Biuro projektu: ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E, 17-100 Bielsk Podlaski

W załączeniu pngplakat.png