Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 6 sierpnia  2017 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

ambulans przy Urzędzie Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

      Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

      Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.

     Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania. Poprzez tego rodzaju działania można ograniczyć ryzyko strat i przeciwdziałać zagrożeniom. Prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

Treść w załączeniu.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Informacja dotycząca noboru wniosków prowadzoną przez AMiRR w zakresie "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Treść w załączeniu.

Informacja

Dnia 20.07.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Wyszki odbędzie się szkolenie dla rolników i zainteresowanych osób na temat "Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności". Na szkoleniu będą obecni przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku Podlaskim, Biura Powatowego ARiMR oraz PZDR w Bielsku Podlaskim. Zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ogłasza konkurs na stanowisko asystent kierownika biura w Turośni Kościelnej.

Więcej szczegółów w załączniku:

 pdfOgloszenie_konkursu_-_ASYSTENT_-_lipiec.pdf

Prezes KRUS kieruje list do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

pdfList_Prezesa_KRUS_.pdf

Komunikat Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim dotyczący zagrożenia stonką ziemniaczaną.

W załączeniu komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący wniosków o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

       Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy  zaprasza do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.