Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, informuje o planowanym naborze dotyczącym Przedsięwzięcia 3.3.3- Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W. pozostających poza rynkiem pracy.

Więcej informacji w załączniku pdfINFORMACJA_O_NABORZE-_EFS_WSPARCIE_INICJATYW.pdf

Informujemy, iż w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.

3 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbędzie się Kiermasz Wielkanocny.

Będzie można kupić ręcznie robione ozdoby i dekoracje wielkanocne, wykonane przez uczestników Warsztatów

Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego.

Zapraszamy!

W załączeniu przedstawiwmy Apel Prezesa KRUS dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

 pdfApel_Prezesa_KRUS.pdf

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:

Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w związku z nadzwyczajną pomocą dostosowawczą dla producentów mleka i świń.

          W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane do końca 2007 r. z okresem ważności 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat osobom niepełnoletnim. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z „nieoznaczonym” terminem ważności. 

Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie dowodu osobistego.

              Wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium kraju. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne i trwa do 30 dni.

Więcej informacji dot. uzyskania dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl

Przypominamy, że utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w celu jego unieważnienia.

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dniu 16.03.2017r. w  dostawie energii elektrycznej we wsi Wodźki i Sieśki godz. 8.00- 18.00. 

Więcej informacji na stronie: www.pgedystrybucja.pl

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w dniach  13 -31 marca 2017r. będzie prowadził rekrutację do projektu "Wsparcie na starcie - szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą współfinansowanego za środków Unii Eurpoejskiej.

Więcej informacji w załącznikach: docInformacja_o_realizowanym_projekcie.doc

                                                              docInformacja_o_realizowanym_projekcie.doc

                                                              jpgplakat.jpg