Minister Klimatu i Środowiska przesyła Informację na temat wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024. Treść w załączeniu.pdfInformacja_inwentaryzacja_stanu_lasów_w_kraju.pdf

 

profil zywnosc1

Planowane wyłączenia:

https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Obszar

Data rozpoczęcia

Data zakończenie

Godziny

Stacja

Bujnowo

  • (posesje nr: 15A, 32, 34, 38, 40, świetlica)

2021-07-21 07:00

2021-07-21 14:00

7

03-1465

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA!

Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest  Terytorialna Służba Wojskowa (TSW). Terytorialną Służbę Wojskową pełnić mogą kobiety i mężczyźni w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowych (dla podoficerów i oficerów do 63 lat). Osoby  zainteresowane dołączeniem do tzw. Terytorialsów w pierwszym etapie biorą udział w szkoleniu podstawowym (16-dniowe szkolenie kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego) lub wyrównawczym (8-dniowe szkolenie dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym). Po odbytym szkoleniu ochotnicy stają się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą Terytorialną Służbę Wojskową (zostają  „Terytorialsami”) w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo –tylko 2 dni w miesiącu.

CEL I ZASADY FUNKCJONOWANIA

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się nasza misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Dlatego nazywamy się Terytorialsami i dlatego posługujemy się mottem: „zawsze gotowi, zawsze blisko” - terytorialsi.wp.mil.pl.

Zasady nadrzędne Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)

Wojska Obrony Terytorialnej budujemy na solidnym fundamencie – wartościach i zasadach, które są dla nas – Terytorialsów drogowskazem. Na nich budujemy także społeczną odpowiedzialność za mieszkańców rejonów, na terenie którym działamy.

Credo Terytorialsa

1. Jestem obywatelem, żołnierzem Wojska Polskiego.

2. Żyję tak, by zawsze być gotowym.

3. Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności.

4. Będę walczył niezłomnie, a przeciwności mnie nie złamią.

5. Będę wspierał i bronił rodaków, nawet gdy inni ich opuszczą.

6. Będę stał na straży wartości, o które walczyli moi patroni.

7. Nie pochwała i medal, a uznanie towarzyszy broni będzie moją nagrodą.

8. Honoru munduru i formacji zawsze bronił będę.

Podsumowując, TSW przynieść może szereg korzyści, w tym m.in. możliwość wniesienia własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski, wspierania lokalnej społeczności, nauki współdziałania w zespole, możliwości poznania oraz pracy na najwyższej klasy sprzęcie i wiele innych, jednocześnie nie rezygnując z dotychczasowej aktywności. Istotnym elementem ujętym w dokumentach normatywnych jest zasada pierwszeństwa przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób, które pełniły TSW przez okres trzech lat. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenia pieniężne.

GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ? GDZIE JEST REALIZOWANE SZKOLENIE?

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do Terytorialsów powinny spełniać wymagania formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa polskiego, minimum wykształcenie podstawowe/gimnazjalne. Pierwszym krokiem do TSW jest złożenie wniosku o powołanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim. Ochotnicy z powiatu wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego zasilają szeregi 14.Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce (jednostka nadrzędna - 1.Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej). Tam realizują cykl szkoleniowy w formie rotacyjnej.

Wnioski można składać:

ü osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;

ü na adres email: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl;

ü listownie na adres: ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski;

ü poprzez platformę ePUAP;

ü wypełniając deklarację na zostanzolnierzem.pl

(określając w preferencjach „służba niezawodowa”);

ü osoby mieszkające w pobliżu jednostki wojskowej wnioski mogą również dostarczyć bezpośrednio do 14 batalionu lekkiej piechoty w Hajnówce;

Wnioski do pobrania dostępne są na wkubielskpodlaski.wp.mil.pl w zakładce POZOSTAŁE/MATERIAŁY DO POBRANIA.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel: 261 398 073

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

PLAKAT 2021

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do zapoznania się z  filmem dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!  

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół CEEB

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

              https://zone.gunb.gov.pl/

List pani Prezes wakacje A3 1

199377690 357237622491883 9024557793240499318 n

 

Logotyp do ogłoszenia na stronę internetową Konkursu

 

Informujemy o ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
  2. Nagraj film.
  3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
  4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
  5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

Za

Podkategorie