W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane do końca 2007 r. z okresem ważności 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat osobom niepełnoletnim. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z „nieoznaczonym” terminem ważności. 

Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie dowodu osobistego.

              Wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium kraju. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne i trwa do 30 dni.

Więcej informacji dot. uzyskania dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl

Przypominamy, że utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w celu jego unieważnienia.