Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, informuje o planowanym naborze dotyczącym Przedsięwzięcia 3.3.3- Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W. pozostających poza rynkiem pracy.

Więcej informacji w załączniku pdfINFORMACJA_O_NABORZE-_EFS_WSPARCIE_INICJATYW.pdf