Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku dotyczące zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin oraz w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Treść w załączeniu.

komunikaty