Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

Treść w załączeniu.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania