Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 22.09.2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" oraz na operacje "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałaniu "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się  w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły w pdfzałączniku.pdf