Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 23 listopada 2017r. godz. 9.00-15.00 w Świetlicy w Pulszach. W załączeniu program szkolenia, karta zgłoszeniowa oraz informacje szczegółowe.

pdfzgłoszenie.pdf

pdfprogram.pdf

pdfInformacja.pdf

 

 

 

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

 

serdecznie zaprasza

 

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 23 listopada 2017 r.,  godz. 9:00-15:00
 w świetlicy wiejskiej w Pulszach.

 Jest to inicjatywa mająca na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu drogą elektroniczną
na adres e-mail ug_wyszki@post.pl  lub osobiście do siedziby
Gminy Wyszki do 20 listopada 2017r.

Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pani Magdalena Karpiesiuk