Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017r. Szczegóły w załącznikach:

pdfpismo_wydłużona_rekrutacja_7.1.pdf

pdfregulamin_rekrutacji_UP_7.1.pdf

pdfformularz_Uczestnika_Projektu_7.1.pdf