Wytyczne opracowane przez Główiny Inspektorat Weterynarii dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

Treść w załączeniu.

pdfwytyczne.pdf