Informujemy o planowanej od dnia 1 lutego 2018 r. rekrutacji osób do projektu pt. “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO

Szczegóły w załączniku: pdfOgłoszenie_o_naborze__.pdf