Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących kształtu polityk sektorowych po 2020 r., w tym polityki spójności  oraz wypełnienia kwestionariusza dostępnego pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion

Konsultacje trwają do 8 marca 2018r.