Wójt Gminy Wyszki informuje, że rozpoczęły się prace związane z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyszkach. Przewidywany okres zakończenia prac w miesiącu lipcu 2018 r.

       W związku z powyższym hydrofornia Wyszki została całkowicie wyłączona z eksploatacji. Teren miejscowości Wyszki oraz przyległych miejscowości zaopatrywany jest aktualnie z hydroforni Budlewo. Obecnie mogą wystąpić chwilowe niedogodności związane z poborem wody związane z niższym ciśnieniem wody w sieci w okresach większego jej poboru.