Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku dotyczący zagrożenia upraw roślin spowodowanym Mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.

 

Treść w załączeniu.

Komunikat.pdf