Urząd Gminy Wyszki informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych, w tut. Urzędzie można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

 W załączeniu zamieszczamy wniosek, oświadczenie o plonach, oświadczenie o ilości zwierząt oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak któregokolwiek dokumentu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Dodatkowo załączamy informację o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy.

Wniosek.doc

Oświadczenie o plonach.doc

Oświadczenie o ilości zwierząt.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

Informacja o pomocy.pdf