Rolnicy posiadający użytki rolne położone na terenie gminy Wyszki mają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć  wniosek wraz z  fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. w Urzędzie Gminy Wyszki w pokoju nr 1 lub przesłać na adres tut. Urzędu.
Wypłata środków nastąpi w terminie 1 - 31 października 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.


pdfWniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.pdf