Informacja Wójta Gminy Wyszki

       Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Pragnę poinformować iż, Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej został wydłużony do 31 października 2018 r. Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy składają wnioski do Biur Powiatowych ARiMR. Pomoc należy się każdemu rolnikowi bez względu na procent strat w gospodarstwie. Istotne jest to, aby strata wynosiła powyżej 30% w uprawach rolnych.

Wszelkie wytyczne, wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, którego gospodarstwie rolnym powstały szkody, można uzyskać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR, jak również przez stronę internetową http://www.arimr.gov.pl.

MRiRW_-_ogłoszenie_wydłużenie_terminu_składania_wniosków.pdf