UWAGA ROLNICY !!!

   Zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

(SZKOLENIE CHEMIZACYJNE)

   które odbędą się:

w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach ul. Piórkowska 30

PODSTAWOWE: 11 i 12 października 2018 r. o godz. 9:30

Koszt szkolenia: podstawowe – 200 zł

                           UZUPEŁNIAJĄCE: 11 października 2018r o godz.9:30

Koszt szkolenia: uzupełniającego -100zł

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.

533 377 625, 81 534 00 95, 795 095 414

OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE !!!