Gmina Wyszki, jako organ prowadzący szkoły informuje, iż otrzymała 28.000,00 wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”, z czego:

  1. Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 14.000,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 14.000,00 zł.

Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania, zaś 20% to środki własne, które wyniosły 7.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono do szkół tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory.