Dyrektor Oddziału KRUS w Białymstoku informuje, iż została podpisana umowa dotycząca grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Szczegóły w załączniku   pdfInformacja_KRUS.pdf