W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

docListajednosteknieodplatnegoporadnictwa-PowiatBielski.doc