W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 219 roku

pdfkonkurs_sport.pdf