W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

docListajednosteknieodplatnegoporadnictwaPowiatBielski.doc