W załączeniu zamieszczamy zaktualizowaną Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.html.

        pdfLista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_Powiat_Bielski.pdf