W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 rokupdfkonkurs_-_kultywowanie_tradycji.pdf