Informacja - susza

Wójt Gminy Wyszki informuje, iż na podstawie komunikatu IUNG-PIB Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce w 2019 r stwiedza wystąpienie na ternie gminy Wyszki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.  Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w 2019 r można składać w siedzibie Urzędu Gminy. Wnioski dostępne do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2 17-132 Wyszki.

Wypełnione wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy Wyszki, należy zwrócić uwagę na zgodność danych dot. powierzchni upraw i ich rodzaju z wnioskiem o płatności bezpośrednie za rok 2019 (aby uniknąć rozbieżności powierzchnie upraw należy z spisać z wniosku złożonego a nie z wniosku przesłanego do producenta rolnego przez ARiMR drogą pocztową). W załączniku dotyczącym produkcji zwierzęcej należy uwzględnić tylko zwierzęta sprzedane w 2019 roku oraz krowy mleczne (dotyczy prroducentów mlecznych).

.docWnioski_suszowe.doc