Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwraca się z apelem o pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych zamarznięciem w okresie  zimowym, tj. osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

APELUJEMY !

o zgłaszanie do odpowiednich służb informacji dotyczących miejsca pobytu osób zagrożonych w związku z niskimi temperaturami.

Numery alarmowe: 112 (lub policyjny 997)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach- tel. 85/ 555 68 15

 

Wykaz ośrodków doraźnego wsparcia

Wykaz miejsc udzielających schronienia osobom bezdomnym

Wykaz placówek udzielających schronienia