Wójt Gminy Wyszki ogłasza konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku.

Szczegóły w załącznikupdfkonkurs-sport.pdf