Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE, 24133/96068 WBI_WYSZKI_STRABLA, zlokalizowanej w miejscowości Strabla, dz. nr 478/3, 17-132.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W załączeniu mapa z przewidywanym obszarem pomiarowympdfmapa_zasiegu.pdf