PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  Wyszki, Sasiny i Kol. Pulsze w dniu 24 czerwca 2020 r. w godz. od 8.00 do 14.00 -  nr stacji 06-: 272, 409, 695, 1251, 1261.

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl