PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  Stare Bagińskie  nr domu  9 - 13  w dniu  27.01.2021 r.  godz. 8.00 - 14.00

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Drukuj