PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Strabla

  • Szkoła Podstawowa w Strabli, Przejazd PKP w Strabli, Stacja Bazowa Polkomtel w Strabli

Wiktorzyn

2021-03-29 08:00

2021-03-29 10:00

2

06-957
06-956
06-692
06-264
06-262
06-257
06-1314
06-1311

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl