PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Łyse

Strabla

2021-08-17 08:00

2021-08-17 11:00

3

06-: 61, 100, 570, 788, 841, 1312, x432, x1334

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór

Topczewo

2021-08-19 08:00

2021-08-19 12:00

4

06-:180, 211, 324, 326, 610, 1074

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Drukuj