PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Falki

2021-11-15 08:00

2021-11-15 14:00

Warpechy Nowe

Warpechy Stare

Pulsze

Mieszuki

Stacewicze

Olszanica


2021-11-19 09:00

2021-11-19 12:00

3

06-: 60, 282, 283, 291, 765, 768, 769, 777, 778, 815, 825, 890, 1019

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Drukuj