Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku , współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:
1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną
3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych
5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia środków czystości i higieny,
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań za lokal mieszkalny,
8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
11. Finansowanie kosztów zagranicznego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.
 
***********************************************************************
Adres ośrodka: Białystok, ul. Brukowa 28/8 tel. 697697205
***********************************************************************
LOKALNY PUNKT
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bielsku Podlaskim
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kazimierzowska 18/3, 17-100 Bielsk Podlaski
 
**********************************************************************
LPPOPP
Drukuj