Plakat WOT

 

      Jeżeli jesteś osobą zdrową, fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim - tam dowiesz się jak wstąpić do jednostek obrony terytorialnej.

       Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak, potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek, dla państwa i symboli narodowych, oraz w wymiarze czysto ludzkim szacunek dla drugiej osoby.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
 • atrakcyjne formy finansowania oraz możliwość służby stałej w ramach wojska 0T.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika,
 • ochrona ludności przed skutkami klęską żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego,
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

pdfBroszura informacyjna dla kandydatów