Oddziały przedszkolne  

 

 Nazwa szkoły

Liczba uczniów
w oddziale przedszkolnym 3-4 latków

Liczba uczniów
w oddziale przedszkolnym 5-6 latków

Szkoła Podstawowa w Topczewie

62

46

Szkoła Podstawowa w Wyszkach

21

34

Szkoła Podstawowa w Strabli

10

15

RAZEM:

93

95

 

Od 1 września 2016 r. organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli jest Stowarzyszenie Lokalne "Bona"w Strabli.

 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wyszki


L.P.

NAZWA I SIEDZIBA
SZKOŁY

ORGAN PROWADZĄCY

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE WSKŁAD OBWODU SZKOLNEGO

1.

Szkoła Podstawowa
im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie

Gmina Wyszki

Bogusze, Budlewo, Falki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Górskie, Ignatki, Kamienny Dwór, Koćmiery, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin, Osówka, Ostrówek, Sieśki, Topczewo, Trzeszczkowo, Wodźki, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Zalesie, Zdrojki.

2.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

Gmina Wyszki

Bujnowo, Kalinówka, Kowale, Kożuszki, Krupice, Łapcie, Łubice, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Nowe Bagińskie, Olszanica, Pierzchały, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Stacewicze, Stare Bagińskie, Szczepany, Szpaki, Tworki, Warpechy Nowe, Warpechy Stare, Wiktorzyn, Wyszki, Zakrzewo.

3.

Szkoła Podstawowa
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli

Stowarzyszenie Lokalne "Bona"
w Strabli

Łyse, Strabla.