Podatki w 2024 roku

Stawki podatków:

Deklaracje podatkowe: 

Osoby prawne:

Od dnia 16 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku przez osoby prawne.
Nowy nr rachunku bankowego: 14 80630001 0040 0400 0170 0006.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2023 roku

Stawki podatków:

Deklaracje podatkowe: 

Osoby prawne:

Od dnia 16 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku przez osoby prawne.
Nowy nr rachunku bankowego: 14 80630001 0040 0400 0170 0006.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2022 roku

Stawki podatków:

Deklaracje podatkowe: 

Osoby prawne:

Od dnia 16 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku przez osoby prawne.
Nowy nr rachunku bankowego: 14 80630001 0040 0400 0170 0006.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2021 roku

Stawki podatków:

Deklaracje podatkowe: 

Osoby prawne:

Od dnia 16 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku przez osoby prawne.
Nowy nr rachunku bankowego: 14 80630001 0040 0400 0170 0006.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2020 roku

Stawki podatków:

Deklaracje podatkowe: 

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2019 roku

Stawki podatków:

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze:

  •  Deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników do deklaracji, Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączników do informacji, określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104),
  • Deklaracji na podatek rolny oraz załączników do deklaracji, Informacji o gruntach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105),
  • Deklaracji na podatek leśny oraz załączników do deklaracji, Informacji o lasach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r. poz. 1126).

Do składania deklaracji z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

Osoby Fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

Deklaracje podatkowe (stosowane jeśli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r.):

 _______________________________________________________________________________

Podatki w 2018 roku

Stawki podatków:

 

Deklaracje podatkowe: