Drukuj

Długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 2 127,50m. Koszt zadania ogółem to kwota 1 531530,86zł brutto.

Inwestycja polegać będzie m.in. na: