Drukuj

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX . Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej realizowany przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zamówienie obejmowało:

Wartość zadania 33 789,99 zł brutto.