Drukuj

Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Długość odcinka 2 213m .Całkowity koszt zadania to kwota 1 279 804,58  złotych brutto, w tym dotacja z budżetu państwa 528 867,72zł.

Zadanie polegało m.in. na:

Odwodnienie zaprojektowane jest poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących przebudowanych przepustów i przydrożnych rowów.