W grudniu 2015 roku opracowano dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach”. Inwestycja polegać będzie m.in. na: rozbudowie instalacji technologicznej poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych podziemnych o poj. 50m3 każdy, przebudowie części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody, wymianie urządzeń technologicznych, wymianie instalacji wewnętrznych, wymianie stolarki w budynku SUW, wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne wewnątrz budynku SUW, przebudowie w zakresie zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych i ogrodzenia.