Inwestycje realizowane

ze śrdokow budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

herb godlo

________________________________________________________________________

2021 rok

Projekt dofinanasowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 Nazwa projektu: „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczna wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo”

Wartośc dofinansowania: 1 260 900,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 2 561 935,00 zł

Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks F.J. Falkowskiego w Topczewie został objęty dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Sportu, w imieniu którego wystepuje Ministr Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Wójta Gminy Wyszki, została podpisana w dniu 26.02.2021 r.

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach 15mx24mx7m połączonej z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidywany harmonogram prac:

  1. Roboty ziemne i fundamentowe – termin zakończenia 30.08.2021 r.
  2. Roboty budowlane (stan surowy zamknięty) + roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu - termin zakończenia 30.09.2022 r.
  3. Wyposażenie sali w sprzęt sportowy - termin zakończenia 30.04.2023 r.

Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej, która posłuży zarówno dzieciom i młodzieży szkolnej, pozaszkolnej oraz dorosłym. Wybudowana sala posłuży do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji sportowych a także prowadzenia zajęć i zawodów sportowych, co z kolei korzystnie przełoży się na zdrowie, kondycję fizyczną, pobudzenie do sportowej rywalizacji oraz rozwoju zainteresowania aktywnościa fizyczną.

 

Wdniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofianansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18. Wartośc budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi 30.09.2023 r.

 

14 maja 2021 r. przy Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie odbyło się symboliczne wbicie łopaty, rozpoczynające budowę sali gimnastycznej. W uroczystości udział wzięli wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł Mieczysław Baszko, senator Jacek Bogucki, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku- Krzysztof Sochoń, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Franciszek Górski, Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Ewa Dmowska oraz przedstawiciele lokalnych instytucji.

Zaproszeni goście podkreślali, iż powstająca sala to efekt dobrej współpracy Wójta Mariusza Korzeniewskiego z władzami szczebla rządowego i samorządowego. Sala będzie służyć nie tylko uczniom, ale całej społeczności lokalnej.

„Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach.

W kwietniu bieżacego roku rozpoczęły się prace związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. Wykonane zostały już prace związane z ukonczemniem stanu surowego, tzn. fundamenty, ściany nośne i działowe oraz dach. Obecnie trwają prace związane z izolacją termiczną budynku sali oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na wrzesień 2022 r.