KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH GRANTOBIORCÓW

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach umowy gruntowej.

Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodemizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład:

Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodemizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 - 24 000,00 — 6 000,00 zł.

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki  informuje, że wnioski dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z wpisaniem na  tzw. Listę rezerwową można składać do 20.03.2023r. Termin podpisania umów do końca marca 2023r, wykonanie instalacji do 30.06.2023r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 01.01.2023r informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z wpisaniem na  tzw. Listę rezerwową. Regulanian i wytyczne bez zmian

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 01.09.2022 r informuje, że ilość przewidzianych do wykonania projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych został wyczerpany. Lista podstawowa zaplanowanych do wykonania instalacji została zamknięta.

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_01.09.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 31.08.2022 r.  wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Aktualizacja listy- kolektory słoneczne

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_25.08.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.07.2022 r.  wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Aktualizacja listy- kolektory słoneczne

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_28.07.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 22.07.2022 r.  wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Aktualizacja listy- kolektory słoneczne

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_22.07.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 15.07.2022 r.  wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Aktualizacja listy- kolektory słoneczne

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_15.07.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 15.07.2022 r.  wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 11.07.2022 r.  wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Aktualizacja listy- kolektory słoneczne

 pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_11.07.2022.pdf

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 08.07.2022 r.  wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

CIEPŁA WODA ZE SŁOŃCA

Spiesz się! Pozostało tylko 13 instalacji! Dofinansowanie w wysokości 70%.

foto

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.06.2022 r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_27.06.2022.pdf

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 27.06.2022 r. wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 06.06.2022 r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

---------------------------------------------------------------------------------

pdfPanele_PV_-_Lista_osób_-_30.05.2022-_końcowa.pdf

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_06.06.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 31.05.2022r. wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 27.05.2022r. wstrzymuje nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Lista zaplanowanych do wykonania instalacji w tym naborze została zamknięta.

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 16.05.2022 r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznej, pozostały tylko dwie instalacjie. Jednocześnie informuje o trwającym naborze na instalacje kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                         ---------------------------------------------------------------------------------

 pdfPanele_PV_-_Lista_osób_16.05.2022.pdf

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_16.05.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 03.03.2022 r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                         ---------------------------------------------------------------------------------

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_02.03.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 18.02.2022r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                         ---------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 03.02.2022r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                         ---------------------------------------------------------------------------------

pdfKolektor_słoneczny_-_lista_osób_01.02.2022.pdf

pdfPanele_PV_-_Lista_osób_01.02.2022.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 31.01.2021r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 12.01.2022r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-202, pozostało tylko 6 wolnych miejsc na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie przypomina o trwającym naborze na instalacje kolektorów słonecznych.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu i kryteriów Wyboru. Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki. 

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki , ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 28.12.2021r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                           --------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA LISTY wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Kolektor_słoneczny_-_aktualizaca_27.12.2021.pdf

                                                                                                            --------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 24.12.2021r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                              

                                                                                                           --------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 01.09.2021r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------

Kolektor_słoneczny_-_AKTUALIZACJA__Lista_osób_z_dnia_01.09.2021r.-_publikacja.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 30.08.2021r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

                                                                                                          --------------------------------------------------------------------------------

Kolektor_słoneczny_-_AKTUALIZACJA__Lista_osób_z_dnia_20.07.2021r.-_publikacja.pdf

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 13.07.2021r. wznawia nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania:

Kolektor_słoneczny_-_Lista_osób_z_dnia_30.06.2021r.-_publikacja.pdf

pdfPanele fotowoltaiczne

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki z dniem 25.06.2021r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dla projektów grantowych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Wyszki ogłasza od 12.04.2021 roku nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 12.04.2021 roku do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.11.2022 roku.

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o udzielenie grantu dostępny jest:

  1. na stronie internetowej Grantodawcy Gmina Wyszki – www.wyszki.pl
  2. w siedzibie Grantodawcy; ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Po złożeniu wniosku zostanie wydane potwierdzenie złożenia wniosku. Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale IV Regulaminu.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, tj. została złożona ich podpisana wersja papierowa w Urzędzie Gminy Wyszki.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

 Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.

 Po zakończeniu naboru na stronie www.wyszki.pl zostanie opublikowana lista zawierająca wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do udzielenia Grantu oraz nastąpi powiadomienie Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf