uefs konsultacje2018

Jeśli chcecie Państwo podzielić się swoimi pomysłami czy spostrzeżeniami odnośnie zagospodarowania Gminy Wyszki możecie wysłać je do nas za pomocą formularza konsultacyjnego  znajdującego się pod adresem: geoportal.wrotapodlasia.pl
    Wystarczy wpisać link w wyszukiwarce,następnie przejść do zakładki konsultacje społeczne,na mapie wybrać Gmina Wyszki i aktywować zamieszczony link do konsultacji społecznych. Znajdziecie tam Państwo szczegółowy plan konsultowanego obszaru jak również formularz konsultacyjny, poprzez który możecie wyrazić swoje opinie, podzielić się swoimi pomysłami czy spostrzeżeniami. Każdy głos będzie liczył się przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki.


Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!!!